Kontaktné informácie:
CompAct spol. s r.o Rožňava
Šafárikova 17
048 01 Rožňava
IČO: 17081173
IČ DPH: SK2020500350

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Vl.č. 557/V

Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok
8.00 – 17.00

tel./fax: 
058/7324628, 7322892
e-mail:
compact@compact1.sk

Konatelia: 
Ing. Monika Kešeláková
Ing. Ján Straka

Sekretariát:
Denisa Fábiánová

Servis a predaj:

Patrik Koreň

Papiernictvo Rožňava:
Dana Fábiánová – vedúca predajne

Adresa: Nám.Baníkov 23, Rožňava
Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok   8.00 – 17.00

Sobota                           8.00 – 12.00

tel.: 058/7324065

Papiernictvo Revúca:
Ivana Bodnárová – vedúca predajne

Adresa: Daxnerova 1397/15, Revúca
Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok   8.00 – 17.00  

Sobota                            8.00 – 12.00

tel.: 058/4423052